Registration is open!

...Prepare to pedal through a unique landscape that celebrates cycling and adventure, while surrounded by the beauty of the rough and raw north see coast...

Grand Prix Jammerbugt! 

søndag 19 juni 2022. ca 180km rundt i Jammerbugten / Hanherred. Langs vestkysten og ind i baglandet.

Hvis man vil opleve vildmarken i Danmark, kommer man den ikke meget nærmere end Tranum Klitplantage mellem Bulbjerg og Løkken ved Jammerbugten i Vendsyssel. Det er 3.000 hektar sammenhængende vildmark.  

EN HELT IGENNEM FANTASTISK RUTE…

…I ET HELT IGENNEM FANTASTISK LANDSKAB HVOR MAN FÅR LOV AT MÆRKE DEN DER FEDE OPLEVELSE AF FYSISK TRÆTHED KOMBINERET MED ET SANSEMÆSSIGT BOMBARDEMENT!

VELKOMMEN TIL GRAND PRIX JAMMERBUGT SØNDAG DEN 19 JUNI 2022.

Rutekort - højdeprofil — Klik på kort for stor størrelse

Route

Distance: 180km

Elevation: 507m

Gravel / asphalt: 61 percent gravel / 39 percent asphalt/parish roads

Departure time: 08:30-09:30

Start / finish: Tranum

Closing / race cut: 19:00 

Entry fee: 250 dkr

Roadbook and GPS file will be published here for download

Løbsafvikling.

Start og mål er i Tranum, ved Tranum Gymnastik Forening. Der køres efter GPS. GPS fil offentliggøres inden løbet her. Sammen med løbsbogen. Flydende start i tidsrummet 8.30-9.30. Dvs ikke start i grupper. Færdselsregler skal overholdes. Se reglement/deltagerbetingelser nedenfor.

Rundt om og igennem Tranum Klitplantage, gennem Fosdalen, ned til Slettestrand, gennem Svinkløv Plantage hvor der er kaffestop ved Svinkløv Badehotel, Videre ned til Grønnestrand (hvor TV serien "Badehotellet" er optaget), gennem Kollerup Plantage og Klim plantage, ned til Klim strand, Thorup strand, gennem vester Thorup plantage, op over og forbi Bulbjerg og Skarreklit, ned til det lille fiskerleje ved Lild Strand, gennem Lild klitplantage, Madsbøl- og Hjardemål plantage, Hjardemål Klitkirke, Østerlild Klitplantage. Nord for Østerlild følger ruten den nedlagte jernbanelinie (det meste grus) fra Thisted til Aalborg, gennem Vesløs, Frøstrup, over Lund Fjord, Vust Holme, ad sogneveje og grusveje gennem vust holme, torup holme, uden om Fjerritslev, neden om Gundestrup mark, Bonderup, Tingskoven og Andebjerg Plantage, Årup, Skovsgaard og tilbage til Mål i Tranum.

Registration / tilmelding:

The registration fee includes:

• The unique ROUTE and GPS file

• The RACE NUMBER for the bicycle;

• The ROAD BOOK with all the information You need - including MAP with the details of the route, refreshment points and checks / control points;

• The FINISHER medal;

• The BANQUET MEAL PARTY at the end of the event;

Startliste - Grand Prix Jammerbugt 2022 - klik for stor størrelse (opdateret 21.02.2022)

Regulations / Reglement

Grand Prix Jammerbugt er et motionscykelløb / Randonneur løb der først og fremmest handler om at gennemføre udfordringen med at cykle ca 180km rundt i den fantastiske Jammerbugt! På små sogneveje, markveje, grusveje, brostensbelagte veje. Det handler IKKE om at komme først, men at gennemføre den fysiske og orienteringsmæssige udfordring og nyde glæden ved den fysiske anstrengelse og ved at cykle gennem et smukt landskab. Grand Prix Jammerbugt er dermed mere at sammenligne med de klassiske franske Brevet´s og Randonneur løb.

§1. Grand Prix Jammerbugt , søndag 19 juni 2022. Deltagerne følger en fastlagt GPS rute. Grand Prix Jammerbugt kan køres individuelt eller som hold.

§2. Ruten er på ca 180km på en hård, afvekslende rute med både grus og asfalt. Grand Prix Jammerbugt køres helt uden rutemarkering og service på ruten. Man skal således studere ruten på forhånd, kunne orientere sig, klare alle materielle nedbrud selv, være selvforsynende med forplejning undervejs mv.

§3. Registrering og tilmeldingsgebyr. I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet er der som udgangspunkt ingen fortrydelsesret i forbindelse med køb af rekreative fritidsaktiviteter. Tilmelding til Grand Prix Jammerbugt er derfor bindende. Er du forhindret i at deltage, er det dog muligt at overdrage dit startnummer til en anden person.

Dog; It is possible to cancel your registration by contacting Cyclo-Sportif up to 30 days before the event.

§4. If, for reasons of force majeure, the event does not take place, the registration fee will not be reimbursed but will be considered valid for the following edition, should the entrant still wish to participate.

The Organisation will charge an administration fee of 20% to move the registration to the following year. The request to register for the following year and the administration fee must be received by the date indicated by the Organisation upon cancellation of the event.

Furthermore, should the organisation of the event or participation of over half of those registered be put at risk due to force majeure or other serious causes, the Organisation reserves the right to move the place and/or date of the event within the same calendar year. In this case, the registration fee will be considered valid for the event on the new date, with no additional costs. It will, however, not be possible to move your registration to the following year.

§5. Krav til Cykel og udstyr: Der kan stilles op på enhver form for cykel, så længe den er "human powered". El-cykler er ikke tilladt. Dvs man kan stille op på både moderne cykel og vintage cykel. Det er den enkelte deltagers ansvar, at cyklen er mekanisk i orden. Det anbefales at medbringe lys/lygter. Man kan køre på landevejscykel, crosscykel, gravelcykel eller en mere touring orienteret cykel. Dæk: minimum 28mm anbefales.

§6. Krav til fysisk form: Det er en forudsætning at deltagerne er i god fysisk cykelform og kan klare at cykle +160km

§7. Færdselsregler: Færdselsloven gælder under hele løbet og på hele ruten og skal følges.

§9. Gentlemanship:"Gentlemanship" er en bærende forudsætning for løbet og deltagerne. Færdselsreglerne overholdes, man hjælper en nødstedt deltager, man passer på og respekterer øvrige der færdes på ruten, man hilser, spytter kun til højre og ned i jorden, man dropper ikke affald, men smider det i skraldespand eller i egen baglomme/taske.

§10. Start/mål. Startstedet er i Tranum, ved Tranum Gymnastik Forening. Starttidspunktet er kl. 08:30. Rullende start mellem 08:30 og 09:30. Dvs man vælger selv hvornår i dette tidsrum man vil starte. Mellem klokken 07:00-08:29 er der indskrivning / nummerudlevering. Mål er samme sted som start. Målområdet lukker ned klokken 19:00, hvor sidste deltager SKAL have passeret mål.

§11. Kontrolkort / kontrolposter: Det udleverede kontrolkort stemples på de 3 kontrol poster. Angivet i løbsbogen og se §11.

§12. Rute/skiltning/orientering: Grand Prix Jammerbugt er et GPS styret løb. Rute fil / GPX fil udsendes på mail til alle deltagere. En nærmere beskrivelse af ruten vil være at finde i løbsbogen, herunder særlig beskrivelse af de fixpunkter på ruten der kræver lidt orienteringsmæssig koncentration. Der vil som udgangspunkt ikke være skiltning på ruten. Deltagerne forudsættes at studere ruten indgående på forhånd.

§13. Forplejning - før/under/efter: Under selve løbet sørger den enkelte deltager selv for sin nødvendige forplejning. MEN på XX lokationer er i samarbejde med lokale etablissementer der tilbyder forplejning og forfriskninger som en integreret del af løbet! Samme steder fungerer som kontrolposter. Straks efter passage af målstregen serveres der varm ret til alle deltagere/gennemførende med sodavand/øl.

§14. Uheld/materiel skade: Det er en forudsætning at den enkelte deltager selv kan udbedre materiel skade / nedbrud og at den enkelte deltager medbringer nødvendigt værktøj og reservedele.

§15. Ansvarsfraskrivelse: Deltagelse sker på eget ansvar. Ved tilmelding bekræftes at man deltager under eget ansvar - og har læst og forstået deltagerbetingelserne.

§16. Tid/tidtagning: Der tages ikke tid eller opgøres placering for den enkelte deltager. Det handler om at gennemføre. Dog er der en max tidsgrænse på 10 timer som skal overholdes.

§17. Nødstilfælde/hjælp undervejs: Det forudsættes man klarer sig selv. Ingen afhentning. Ingen service.

§18. Cykelhjelm: Moderne Godkendt Cykelhjelm er påbudt. Men man må bære kasket inde under.... Gammel læderhjelm/bananhjelm er ikke tilladt.

§19. Hvad bør man huske: Gps/kort/kompas/løbsbog/kontrolkort/mobiltlf./værktøj/reservedele/forplejning/ekstra tøj/kreditkort/sygesikringsbevis-ID/cykelhjelm/cykel....

§20. Grand Prix Jammerbugt arrageres af Vejle Styrprop Fabrik - Gruppo Sportivo V.S.F. - og er en del af cykelevent familien "Cyclo-Sportif".

§21. Løbsdirektøren kan til enhver tid ændre ruten...The Organisation reserves the right to make changes to the regulations at any time.

§22. When requesting to participate in Grand Prix Jammerbugt , each participant, from the moment of registration:

• declares that he/she has read and accepted the current Regulations in every part;

• guarantees his/her own behaviour during and after the event;

• declares that he/she is in good physical health

• gives the Organisation the most ample consent to use, according to the law, including for profit, any video or photographic images taken during the days of the event, giving the Organisation the right to transfer such images to third parties.

• Said authorisation, regarding the use of one's own image, is to be considered permanent • and without any territorial limits anywhere in the world. Images may be used in various publications and filmed material, including but not limited to promotional and/or advertising material produced on any medium. The Organisation may, furthermore, transfer to third parties and to its own institutional and commercial partners, the usage rights covered by this agreement.